GRUVFRUNS - SAMTALSTERAPI ONLINE

vill du...? VÅGAR du...? KAN du!

Nya vägar leder till nya mål som ger ny energi och skapar glädje. Det kan vara att våga leva mera fullt ut, njuta mera och känna sig tillfreds med tillvaron vilket kräver tillit till såväl de egna förmågorna som till livet självt.
Under ett liv händer det mycket som ger anledning att stanna upp, reflektera över händelser och upplevelser för att sedan kunna gå vidare. Att betrakta, ompröva och kanske förändra mål och strategier är både spännande och utmanande.
Syftet med samtalen är att du ska få verktyg som hjälper dig att nå förändring för att kunna leva ditt liv fullt ut. Oftast börjar man här och nu. Om du så önskar ser man tillbaka för att hitta det som hindrar att gå framåt.
Metoden för samtalen bygger på att du gör jobbet med terapeuten som en vägledare genom processen. Genom att lyssna aktivt, ställa frågor som leder till egen reflektion skapas nya lösningar som utgår från dina förutsättningar.
Terapeuten ger varken goda råd, färdiga lösningar eller kritik. Samtalsmetoden bygger på en mix av KBT (Kognitiv beteendeterapi), Transaktionsanalys och Mental träning.
Att gå i samtalsterapi kräver motivation och engagemang, du behöver vara beredd på att lägga fokus på processen för att nå målen, både i själva samtalen och under tiden där emellan.

Vad händer om du släpper taget?

Vad kan och vill du göra istället?

Hur långt kan och vill du nå?

SAMTAL & COACHING
PRISER

Samtal 45 minuter
Pris 800 kr
Provsamtal (gäller 1 gång)
Pris 400 kr
Kan ej ombineras med övriga upplägg

Samtalsserie 3 tillfällen Förbokas & betalas innan start
Pris 2200 kr
(ord pris 2400 kr)

Samtalsserie 5 tillfällen Förbokas & betalas innan start
Pris 3400 kr
(ord pris 4000 kr)

Vardagspsykologi -
Kurs med tema

Övningar & samtal vid 5 tillfällen
Pris 3900 kr


  • Samtalen är 45 minuter och sker digitalt eller i ett direkt möte (i Falun)
  • Samtalen syftar till coaching och personlig utveckling. Ingen behandling vid psykisk ohälsa kan erbjudas
  • Tystnadsplikt och sekretess råder
  • Samtalskontrakt upprättas i starten
  • Samtalen sker utifrån 11 Kärnkompetenser för Professionell Coaching enligt ICF (International Coach Federation) https://icfsverige.se/wp-content/uploads/2015/08/ICF_Karnkompetenser.pdf (svenska)

Bokning sker via mail eller telefon. Bokningsformuläret hittar du under fliken kontakt (i menyn överst på sidan)

Varmt välkommen med din förfrågan/bokning


Inger ANDERSSON, Certifierad Samtalsterapeut e-Hälsa

Förskollärarexamen
Leg Sjuksköterska med Specialistkompetens
Medicine Magister i Omvårdnad
Professionell erfarenhet av nätbaserat lärande