VÄLKOMMEN TILL GRUVFRUNS KENNEL - DANSK SVENSK GÅRDSHUND

Hos Gruvfruns bedrivs hobbyuppfödning av Dansk-Svensk Gårdshund i hemmiljö. Kenneln finns i Falun och ägs av mig, Inger Andersson. Intresset för gårdshundar började i och med köpet av den första gårdshunden Manne (Norrstigens Assar Unic) sommaren 2007 och efter det så har det bara rullat på. Svenska Kennelklubbens Uppfödarutbildning är genomgången i sin helhet med tema Anatomi - Avel - Parning/Valpning - Beteende - Hundmat - Juridik samt Uppfödarboken.
Uppfödningen syftar till att efter bästa förmåga värna Gårdshunden, den mentalt och fysiskt friska sunda lantras, som med sitt trevliga sociala sätt är till stor glädje för sina ägare under lång tid. I aveln prioriteras bevarandegenetik, hälsa och mentalitet. Utställning är trevligt och alla hundar bör bedömas av officiellt inom SKK för exteriör utvärdering av mina linjers avkommor.
Gruvfruns Kennels verksamhet sker i enlighet med Jordbruksverkets riktlinjer för bevarande av de Svenska lantraserna. Vidare enligt Svenska Kennelklubbens (SKK) bestämmelser (regler/riktlinjer och lagar), RAS (Rasspecifika avelsstrategier SKK) och Rasklubbens avelsrekommendationer.
Målet är att finnas tillgänglig för att kunna vara ett stöd i hundhållningen för dig som väljer att köpa hund från Gruvfruns Kennel. HUndar ur tidigare kullar är spridda över hela landet - från Östersund i norr till Göteborg i söder. Kenneln nås enkelt via telefon eller mail/SMS

Kennelträff i Alfta 2013
Den första kullen - Rövarkullen - med familjer samt Kennelns tidigare hundar i mitten. Träffen ägde rum i samband med SKK utställning i juli, en helg med strålande sol, roliga aktiviteter och många glada skratt. Idag har kenneln totalt 16 familjer som under åren tagit hand om hundar från 4 kullar. Några avkommor har gått vidare i avel medan andra tävlas och tränas inom olika grenar som Lydnad/Rallylydnad/Nosework/Viltspår etc. De fungerar alla som älskade familjehundar i sina olika miljöer.

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG OM DU VILL VETA MER - INGER ANDERSSON