• 2946idunvalparwebheader
  • 3318Loviswebheader
  • 3469IdunMannewebheader
  • 3537idunsimwebheader
  • 3685mannefarowebheader
  • 2043lovisvalpwebheader
  • 2520triowebheader

Här presenteras Kennelns tidigare hundar - Det kan vara hundar som gått i pension eller av annan anledning inte längre ägs av oss. Informationen kan vara av intresse för både tidigare och kommande valpköpare samt andra uppfödare.


Bergahusens Ginger Rogers - Lovis

Rövarkullen 2012 samt Villa Villekullen 2014